In the Wind


Flies in the wind my laughter,
laugh not sin.
Grass noise, smell it flies through the air
as a wave of the sea.

Vetrom letí môj smiech,
smiať sa nieje hriech.
Šum trávy, jej vôňa letí vzduchom 
ako vlna morom.


Let be carried away,
to fly away somewhere.
Feel the freedom.

Dive into the waves of grass,
hide my face.
Find their own form.

Be what you within.
Unbridled by any rules.
Let what keeps you in the ground in the wind
is just a thin straw.

Nechať sa unášať,
odletieť niekam preč.
Cítiť tú slobodu.

Ponoriť sa do vĺn z trávy,
ukryť svoju tvár.
Nájsť vlastnú podobu.

Byť tým, čím si, vo svojom vnútri.
Nespútaná žiadnymi pravidlami.
Nech to, čo vo vetre drží ťa pri zemi
je len tenké steblo slamy.





hat, tee: N/A / bag: gift / turtleneck: vintage / legins: ???

Photo by Viktor,
styling, edit, text by me:

9 komentárov: