15 days to blog birthday

source: we heart it

Yes, my blog will have a first bday and I want them to celebrate in a big way. To birthday remains 15 days. I can´t just wait and so I said I'll start right away. 15 days - that's 15 articles about the blog and me. Together we move the (short) history of this blog, find out a little more about me and I have prepared for you a lot of contests. The highlight will be own birthday, I will reward you for reading my blog. and also I will on blog all day, and I'll bombard you with articles :) I hope you join me and together we will enjoy it :)

SK: Áno, môj blog bude mať prvé narodky a ja  ich chcem  osláviť vo veľkom. Do narodiek zostáva presne 15 dní. Nechce sa mi len tak  čakať a tak  som si povedala, že začnem hneď. 15dní - to je 15 článkov týkajúcich sa blogu a mňa. Spolu si prejdeme (krátku) históriu tohoto blogu, dozviete sa niečo  viac o mne a  hlavne som si pre vás pripravila veľa súťaží. Vrcholom všetkého budú samotné  narodky, kedy budem odmeňovať Vás, ze to že čítate môj blog. a tiež na blogu budem celý deň, a budem Vás bombardovať článkami :) Dúfam, že sa ku mne pripojíte a spolu si to užijeme :)

2 komentáre: