Life Story of one tee in ContestTo write this story inspired me especially contest that is ongoing on Lookbook! I'm a fanatic competitions. I had to join. Here on the blog this story is still unfinished. Other parts still preparing for you! But on the lookbook deadline to sign ending, so there you can find the whole story. Just in abridged form. If you already know how it turns out so you can see. But if you want to read the story written in full, then wait until I publish it on the blog. Which will be soon! 
Anyway, I would be very glad if you me and my story supported on lookbook and gave me hype :)


K  napísaniu tohoto príbehu ma inšpirovala hlavne súťaž, ktorá práve prebieha na Lookbooku! Som fanatik do súťaží. Musela som sa zapojiť.  Tu na blogu je tento príbeh ešte nedokončený. Ďalšie časti pre Vás ešte pripravujem! Na Lookbooku ale končí termín na prihlásenie, takže tam nájdete celý príbeh. Akurát v skrátenej forme. Ak ste nedočkavý ako to dopadne tak sa môžete pozrieť. Ale ak si chcete príbeh prečítať v neskrátenej podobe, potom si počkajte až kým ho uverejním na blogu. Čo bude čoskoro!Každopádne by som bola veľmi rada ak by ste mňa a môj príbeh podporili na lookbooku a dali mi hype :)

Thank you for your support very much! Happy reading :)
Za podporu ďakujem veľmi pekne! Príjemné čítanie :)

2 komentáre: