La Pasarela


Hi,
I reverberate after a long time since I was on vacation. I'll write about that later because I would first like to write about great event to which I was invited. It was the fashion show La Pasarela - fashion unites nations.
It was a unique event to which really beautiful brought our Slovakia with Mexico. I had the opportunity to enjoy delicious Mexican food, and also is poured teqiula (but I don´t tasted because I don´t drink alcohol). I saw the dance our and Mexican folk dances. And of course, what was the major, I could see a fashion inspired by both cultures.
First they came to the catwalk colorful designs, designed by Gabriela Giotto complemented by beautiful floral headbands Zulinkine čelenky.

SK: Ahojte,
ozývam sa po dlhšej dobe, pretože som bola na dovolenke. O tej vám napíšem neskôr pretože by som vám najskôr chcela napísať o skvelej akcii na ktorú som bola pozvaná. Išlo o módnu prehliadku La Pasarela - móda spája národy. Bola to jedinečná akcia na kterej sa naozaj krásne spojilo naše Slovensko s Mexikom.
Mala som možnosť ochutnať skvelé Mexické jedlo a nalievala sa aj teqiula (ale tú som neochutna Giotla, pretože alkohol nepijem). Videla som tancovať ako Mexické tak aj naše ľudové tance. No a samozrejme, čo bolo hlavné mohla som vidieť módu inšpirovanú oboma kultúrami. 
Ako prvé prišli na mólo pestrofarebné návrhy designérky Gabriely Giotto doplnené o krásne kvetinové Zulinkine čelenky.


As the second presented her clothing designer Monika Maticsekova Coulture. And immediately afterwards came the collection from Milady Sobolova inspired by Slovak folklore. I must say that wedding dress with beautiful Slovak ribbons should I put on my wedding dressed too :)
SK: Ako druhá predstavila svoje oblečenie návrhárka Monika Maticsekova Coulture. A hneď po nej prišla na radu kolekcia Milady Sobolovej inšpirovaná práve Slovenským folklórom. Musím povedať, svadobné šaty s krásnymi Slovenskými stužkami by som si na svoju svadbu kludne obliekla aj ja :)


Well, as a last presented her collection of really fashionable pieces designer Jenny Jeshko. Her collection was enriched with amazing handicrafts embroidery. Jenny Jeshko except clothing prepared beautifully embroidered handbags and also very imaginative embroidered jewelry.
The whole event was very enjoyable and I very beautiful thank you for the invitation :)
SK: No a ako posledná svoju kolekciu naozaj módnych kúskov predstavila návrhárka Jenny Jeshko. Jej kolekcia bola obohatená úžasnými ručne robenými výšivkami. Jenny Jeshko okrem oblečenia pripravila aj nádherne vyšívané kabelky a tiež veľmi nápadité vyšívané šperky.
Celá akcia bola veľmi príjemná a ja veľmi krásne ďakujem za pozvanie :)


Photo by Viktor.
Special thanx for Jenny Jeshko.

5 komentárov: