Escape


Please take me to your world 
I want to smile again 
I want it to stop crying. 
Torment have been enough!

Prosím vezmi ma do svojho sveta
chcem sa znovu usmievať
chcem už prestať plakať.
Trápenia už bolo dosť!


I want to again face the sun set
and not hide it in the darkness.
Why are you doing this?

Please take me to your world
I want to hear you play again
you, know that I am not lying.
All of which has yet to happen?

Tell me when this is over,
and we will walk barefoot in the monthly brightness
When you leave so I could be with you?
Again.


Chcem znovu, nastaviť slnku tvár
a nie skrývať ju v temnotách.
Prečo mi to robíš?

Prosím vezmi ma do svojho sveta
chcem ťa znovu počuť hrať
ty, vieš, že neklamem.
Čo všetko sa ešte musí stať?

Povedz, kedy sa toto skončí,
a budeme chodiť bosí v mesačnom jase
Kedy odídeš aby som mohla byť s tebou?
Zase.8 komentárov: