Pretty dump

This article I transferred from the old blog.
Tento článok si prenášam zo starého blogu.


In dumps of life, remnants of humanity thrown away into a pile,

WHAT ARE LEFT OVER AFTER US?
dirt, disgust and stench pile.
Get up in the morning with hope, but until you wade dirt of the world
out and back
on your lips will stay only one sentence:
Morning is easy to live, and in the evening is hard to not die.
Sometimes it is hard to laugh a lot, so let's try to at least smile!

Na smetisku života zvyšky ľudstva vyhodené na hromadu,
ČO PO NÁS ZOSTANE?
špina, hnus a kopa smradu.
Ráno vstávaš s nádejou, no kým sa prebrodíš špinou sveta
tam a späť
zostane na perách ti len jedna veta:
Ráno je ľahko žiť, večer ťažko nezomrieť.
Občas je ťažké sa na plno smiať, tak skúsme sa aspoň usmievať!1 komentár: