Bad Girl

This article I transferred from the old blog.
Tento článok si prenášam zo starého blogu.


BAD to look at, ... but who knows the SOUL?

Say bad, and I will,

say bad, and I can do hurt

say bad, and I really will.
Say girl, and my tear drops out.
If you want to see evil so you see it, if you do evil, so you will if you want to be bad, so you will,
But CONSCIENCE not lying!
I'm, bad, or you? Bad is the one that TRY, how bad is our soul.

ZLÁ na pohľa, ... no kto pozná DUŠU?
Povedz bad, a ja budem,
povedz bad, a ja dokážem ublížiť,
povedz bad, a ja naozaj budem.
Povedz girl, a mne vyletí slza.
Ak chceš vidieť zlo, tak uvidíš, ak chceš robiť zlo, tak budeš, ak chceš byť zlá, tak budeš,
ale SVEDOMIE neoklameš!
Som, zlá, či ty? Zlý je ten, čo SKÚŠA, ako zlá je naša Duša.


(little tip, if you read the text above the image, so go back and try to read only bold text)
(malý tip, ak si si prečítal/a text nad obrázkom, tak sa vráť a skús si prečítať len tučný text)0 komentárov: