Life Story of one tee E5

Episode 1 / Episode 2 / Episode 3 / Episode 4That I was ripped, it was terrible. But later I saw how horrible it may be, when human's heart is torn. 
To, že som sa roztrhol bolo hrozné. Neskôr som ale videl aké hrozné môže byť, keď sa človeku roztrhne srdce.


She was devastated and broken and I felt her pain. My hole was nothing compared to the one which love able to drill in her heart. I forgot myself and my fear, I wanted only to help her. Finally again she helped me.

Bola zničená, zlomená a aj ja som pocítil jej bolesť. Moja diera bola nič oproti tej, ktorú láska dokázala vyvŕtať v jej srdci. Zabudol som na seba aj svoj strach, chcel som jej len pomôcť. Nakoniec  však zasa ona pomohla mne.


With tears in her eyes, took shears, black pen and a few more things. I knew that I was waiting for a change, but I'm not afraid because I knew that this change willn´t only help me but also her.
Etched in me words sounded in her mind and I was proud to say what she feels.

So slzami v očiach vzala nožnice, čierne pero a ešte pár drobností. Vedel som, že ma čaká zmena, ale už som nemal strach pretože som vedel, že táto zmena pomôže nielen mne ale aj jej.
Vryla do mňa slová, ktoré jej zneli v duši a ja som bol hrdý, že môže povedať čo ona cíti.


Together we cried and screamed to the world until our hole stopped hurting!
Until I finished bogged down somewhere deep in the closet. I didn´t believe that for her means nothing. But long I not seen her ...

Spolu sme plakali a kričali na svet až kým naše diery neprestali bolieť! 
A až kým som neskončil zapadnutý niekde hlboko v skrini. Nechcel som veriť, že už pre ňu viac nič neznamenám. Ale dlho som ju nevidel ...

tee, jeans: Foxy Green remake 

photo: Andy / styling, edit: me

Next episode
Nasledujúca časť

9 komentárov:

 1. great look on you... very interesting tshirt!
  http://sepatuholig.blogspot.com/

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Love your tee!

  xx
  www.starringsamantha.com

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Mám moc ráda tvůj styl :)

  poli-sirotina.blogspot.cz

  OdpovedaťOdstrániť
 4. How stunning!Shall we follow by fb and bloglovin?
  www.supongoestilo.blogspot.nl

  OdpovedaťOdstrániť
 5. thank you for your nice comment! hope my follow button works again soon :P
  your's is defenitely working cause i used it ;)
  kisses, Alina

  Project Germany

  OdpovedaťOdstrániť
 6. This is such a cool tshirt and the photos are brilliant!I enjoyed reading your thoughts on my last post...Good wishes for the weekend!

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Lovely pics and wonderful writing!!
  Keep in touch
  xx
  www.JuneWantsItAll.com

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Zajímavý a pěkný post, jak fotky, tak text. ;)

  OdpovedaťOdstrániť