Old outfits post part.2

Outfits from my first fashion blog (Neti Butka) have been shown in THIS article. These are the outfits of my next blog (bf.ashion), which still works, but only in one language. They are ranked from oldest to newest:

Outfity z môjho prvého fashion blogu (Neti Butka) ste mohli vydieť v TOMTO článku. Toto sú outfity z môjho ďalšieho blogu (bf.ashion), ktorý ešte stále funguje, ale je len v jednom jazyku. Sú zoradené od najstaršieho po najnovšie: More on bf.ashion
Viac na bf.ashion

And now it will be updated with new outfits nicely one by one :)
A odteraz už budú pribúdať nové outfity pekne po jednom :)

0 komentárov: