Alien ..... or what?

This article I transferred from the old blog:
Tento článok si prenášam zo starého blogu:

Fashion from universe / light on my face.

Sometimes I see phantoms and I believe in miracles!
Sometimes I'm a little crazy, but that's me!
Sometimes something enlighten me, flipping over my head!
Sometimes I have weird dreams, little sleep!
Always I believe in the future, even if I don´t see it!

Občas vidím prízraky a verím na zázraky!
Občas som trošku šialená, ale to som ja!
Občas ma niečo osvieti, preletí nad mojou hlavou!
Občas mám divné sny, málo spím!
Vždy verím v budúcnosť, aj keď ju nevidím!

0 komentárov: