What is artyle?

Artyle is the first section that travels with me all the blogs that I had. It's what I definitely do not intend to throw away the trash. And therefore couldn´t be missing on this blog. When I tried to explain what it´s artyle I wrote this:

Artyle je za prvé rubrika, ktorá so mnou cestuje po všetkých blogoch, ktoré som mala. Je to to, čo ja rozhodne nemienim zahodiť do koša. A preto nemôže chýbať ani na tomto blogu. Keď som sa pokúšala vysvetliť čo je to artyle napísala som toto:

ART is stYLE and my style is FREEDOM.
freedom, which runs from the soul.
Let my soul swim and drown!
Let my soul fly and fall to the ground!
Let my soul to speak and there is silence!
Let my soul dreaming and created NEW WORLD.

ART je stYLE a môj style je FREEDOM.
sloboda, ktorá plynie z duše.
Nechaj moju dušu plávať a utopí sa!
Nechaj moju dušu lietať a padne na zem!
Nechaj moju dušu hovoriť a nastane ticho!
Nechaj moju dušu snívať a vznikne NEW WORLD.

For those who do not understand, it's just everything that crawls out of my crazy head full of nonsense, dreams and useless.
Pre tých čo nepochopili, je to jednoducho všetko čo vylezie z mojej šialenej hlavy plnej hlúpostí, snov a zbytočností.

0 komentárov: