Unpublished photos from Instagram

me & my camera / with braids
Blog has a birthday in just 13 days. To my blog also includes social networks and one of them is, of course, instagram (who already has no instagram: D). To give mainly insta photos with blog posts, but sometimes (due to my shit-mobile) I can also add photos, you will not find anywhere else.

SK:  Blog má narodky už  za 13 dní. K  môjmu blogu patria aj sociálne siete a jednou z nich je samozrejme aj instagram (kto  už dnes  nemá instagram:D ). Na insta dávam hlavne fotky s blogových postov, ale občas (vzhľadom na môj šunka-mobil) sa mi podarí pridať aj fotky, ktoré nenájdete nikde inde. 

1. amazing waffles / 2. eaten under this light tree / 3. my outfit from fashion marš / me & Vojto

1. I'm going to hunt dinosaurs / 2. last photo with my long hair / 3.  paper bag by me / 4. baby shoes by me

selfies:D

If you like my insta post, you can follow me HERE
If you have any questions for me, you now have the option (just 13 ​​days) ask HERE.

SK: Ak sa vám páčil môj insta post, môžete ma sledovať TU.
Ak máte na mňa nejaké otázky, teraz máte možnosť (ešte 13  dní) pýtať sa TU.

4 komentáre: