Witch in Town

EN: The second part of Andy's photos from the first night. These ground street lights don´t mistake. Super atmosphere in a nice warm evening with perfect people :)

SK: Druhá časť fotiek od Andy je z prvého večera. Tieto pozemné pouličné svetlá nemajú chybu. Super atmoška v krásny teplý večer zo super ľudkami :)


EN: Anyway as a witch, I would probably proved, even though I have not conjured :D

SK: Inak ako čarodejnica by som sa asi osvedčila, aj keď som nič nevyčarovala :D


I & Charlie / photo by Charlie so soon (I hope)
hoodie: Levi´s / jeans: Levi Straus from 2nd hand / sneakers: Nike

Photo by Andy, place Trenčianske Teplice, styling by me:

5 komentárov: