Summer travel III


People are charging for dreams and forgetting to dream. Dream while frequently shall introduce us back home!
Ľudia sa ženú za snami a pritom zabúdajú snívať. Sni nás pritom najčastejšie zavedú späť domov!And there is a third and final part of the photoshoot with Andy and Charlie (the first can be found HERE and the second HERE). Cooperation was great and I thank them very much for it. It certainly wasn´t the last time :)
From my work can be seen jumpsuit, shorts and t-shirt :)
PS: Remember how I talked about change. So in the next article you will learn about how change comes. Enjoy ... I think it will be a surprise :D. And maybe not :)

A je tu tretia a posledná časť photoshootu s Andy a Charliem (prvú nájdete TU a druhú TU). Spolupráca bola super a ja im za to veľmi ďakujem. Rozhodne to nebolo posledný krát :) 
Z mojej práce môžete vidieť overal, šortky a tričko :)
PS: Spomínate si niekto ako som hovorila o zmene. Tak v ďalšom článku sa dozviete o akú zmenu ide. Tešte sa ... myslím, že to bude prekvapko :D A možno nie :)
Jumpsuit, shorts, tee: Foxy Green  / boots: Gregor / my hat: 2nd hand 

Photo by Charlie,
styling, edit, clothes by me:

6 komentárov: