The Soul of Foxy Green


I'm hopelessly lost in my own world and nobody hauled me out of it, because in my world on trees grow cotton candy and snowing warm snow. While reality sprinkles my tears, cathedrals in my world are ringing my laughter and love, even the tragic, never ends.

Som beznádejne stratená vo vlastnom svete a nikto ma z neho nevytiahne, pretože v mojom svete na stromoch rastú cukrové vaty a sneží teplý sneh. Zatiaľ čo realitu kropia moje slzy, katedrály v mojom svete zvonia mojim smiechom a láska, aj tá tragická, nikdy nekončí.0 komentárov: