Portraits 2014 - welcome to 2015


All Have a great New Year!
In the first post of the year, I decided to give a last look back to the old year. How about every year were the bad and good moments. The moment when I was sad, and those which I could laugh. But it was mostly full time blogging, which filled me with a sense of meaningfulness: D
  These are the last moments of the old year. So let's joyfully into the new year !!!

SK: Všetkým prajem krásny nový rok! 
Do prvého postu tohot roku som sa rozhodla dať posledné ohliadnutie do starého roku. Ako asi každý rok boli aj zlé aj dobré chvíle. Chvíle kedy som bola smutná aj tie kedy som sa mohla smiať. Ale boli to hlavne chvíle plné blogovania, ktoré ma naplnili pocitom zmysluplnosti :D
 Toto sú ešte posledné momenty zo starého roka. Tak sa teda pustime s radosťou do nového roka!!!

Photo by Viktor.

5 komentárov: