Daydreamer


Yes I´m a total daydreamer with head in the clouds. And it´s so well. Maybe because it occurred to me to implement the project Recycle for Children which I already wrote in THIS article. These photos are part of it.

9 komentárov:

Castle Festival in Trenčín


This summer I visited, except Teplice, one more beautiful place. Caste in Trenčín. It was held castle festival. I love similar events. I love history and I also very close to craft products and this was the combination of the two. Great experience, beautiful place. I sort of went back in time back in history and it was a great feeling :)

SK: Toto leto som okrem Teplíc stihla navštíviť ešte jedno krásne miesto. Hrad v Trenčíne. Práve sa tam konali hradné slávnosti. Ja podobné  akcie  milujem. Mám rada históriu a tiež mám veľmi blízko k remeselním výrobkom a toto bolo spojenie oboch. Skvelý zážitok, krásne miesto.  Tak trochu som sa vrátila v čase  späť do histórie a bol to skvelý pocit :)

16 komentárov:

Recycle for Children


This project aimed to help those who can not help themselves - children. And also has the task to draw attention to their often hidden problems such as lack of love from those closest.

16 komentárov:

Underconstruction

Yes, Rebuild design blog. Please be patient. 
Thank you for understanding.

SK: Áno, prerábam design blogu. Buďte  prosím trpezlivý. 
Za pochopenie ďakujem.

2 komentárov:

Purple love


EN: Maybe I should called this article Purple from love. Well yes, I was again in my love stuffs.  This sweater I chose him myself. I think I already knew, that it smotthimes borrow :D
Blog still not working fully, but I´m going to change. So you don´t think I doing nothing. I´m going to change design on blog. I also want more to fill some rubrics that I kind of neglected, including the giveaway.
In addition I still working on my new project. I think that I will tell you more about it in following article. And also I'm going to get rid of at least half of the clothes. Of course, there will be something for you :)  

SK: Možno som tento článok mala nazvať skôr Purple from love :) No ano zasa som sa hrabala u drahého vo veciach. Tento svetrík som mu vyberala  ja. Asi som už vtedy vedela, že si ho niekedy požičiam :D  
Blog stále nefunguje naplno,ale chystám zmeny. Takže si nemyslite, že nič nerobím. Chystám nový design blogu. Tiež chcem viac zaplniť niektoré rubriky, ktoré som tak trochu zanedbávala vrátane giveaway. 
Okrem toho stále robím na mojom novom projekte. Myslím, že už v nasledujúcom článku vám o tom poviem viac. A tiež sa chystám zbaviť minimálne polovice oblečenia. Samozrejme, že sa niečo ujde aj vám :)

10 komentárov: