Diy: Killed tee


EN: This is my first DIY article on this blog. I hope you enjoy it! 
I adjusted the simple white tee. I did also because of my tees story in which this change played a role. The beginning of this story can be found here
And here it is how such a shirt you can do:

SK: Toto je môj prvý DIY článok na tomto blogu. Dúfam, že sa vám bude  páčiť!
Upravila  som si jednoduché biele tričko. Urobila som to aj kvôli svojej tričkovej story, v ktorej aj táto premena hrala svoju rolu. Začiatok tejto story nájdete tu.
A tu už je návod ako si takéto tričko môžeš spraviť vy:

EN: You need:
onecolor tee, scissors, hooks, needle, thread, marker on textile

SK: Potrebuš: 
jednofarebné tričko, nožnice, háčiky, ihlu, niť, fixku na textil


EN: How to do it: 
Cut a hole around the neck, sow hooks, write text marker on textiles.

SK: Postup:
Vystrihni otvor okolo krku, priši háčiky,  fixkou na textil napíš text.


EN:  I've made ​​a hole in t-shirts and overlaid them with black marker (should be bullet holes).
How tee looks after a change can be seen here.

SK: Ja som do trička  ešte porobila diery a obtiahla ich čiernou fixkou  (mali to byť diery po guľkách).
Ako tričko vyzerá po  premene si môžete  pozrieť aj tu.

4 komentáre: