Lost in Future


- It's been a few days, shut me here. Nobody has asked nothing and just shut me here. And why? What I did, I'm here closed?
- Je to už niekoľko dní, zatvorili ma tu. Nikto sa ma na nič nepýtal a jednoducho ma tu zatvorili. A prečo vlastne? Čo som spravila, že som tu zavretá?

It's horrible here. So inhuman. But they can´t keep me here forever! Have no reason to. 
- Finally, today I see the light of day, I feel fresh air. I'll help with the animals. (but now have no one gets here, I will not stay here caught, like the animals). 
- In this you go to the animals, young lady? 
- I want to like them. These are the only critters that can appreciate it! 
- How are you! (Crazy) 
- (Crazy, crazy, crazy .....) 
- Catch her! She's running! Where do you think you run away? All around are only woods! 
- Don´t catch me, they can´t! Ouch it hurts. I have a headache. 
DARK

Je to tu príšerné. Tak neľudské. Ale nemôžu ma tu držať navždy! Nemajú dôvod.
- Konečne, dnes konečne uvidím denné svetlo, ucítim čerstvý vzduch. Pôjdem pomôcť so zvieratkami. (ale viac ma sem už nikto nedostane, nezostanem tu chytená ako tie zvieratá).
- Takto sa chodí k zvieratám mladá pani?
- Chcem sa im páčiť. Sú to jediné tvory, ktoré to dokážu oceniť!
- Ako chceš! (Bláznivá)
- (bláznivá, bláznivá, bláznivá.....)
- Chyťte ju! Uteká! Kam si myslíš, že utečieš? Všade naokolo sú iba lesy!
- Nechytia ma, nemôžu! Au to bolí. Bolí ma hlava.
TMA- What just happened? There's a terrible cold. I have a headache. What have you done with me? Where do you imprison me this time?
Finally the light! But ... what is this place. So empty, cold. I'm familiar here, but I have no idea where I am. What is this game? No win, no win, not break me.
No doors, locks or handcuffs? I do not understand. They want to make me mad ... really!

- Čo sa to stalo? Je tu príšerná zima. Bolí ma hlava. Čo ste to so mnou spravili? Kam ste ma zavreli tentokrát?
Konečne svetlo! Ale, ... čo je toto za miesto. Tak prázdne, chladné. Je mi to tu povedomé, ale netuším kde som. Čo je toto zasa za hru? Nevyhrajú, nevyhrajú, mňa nezlomia.
Žiadne dvere, zámky ani putá? Nerozumiem. Chcú aby som sa zbláznila ... naozaj!First imprison me, just for the sake laughing. What´s wrong with laughing? No one shall laugh? They did me away and he just looked at all. He didn´t say any word. And now here I am, on some deserted place. What's the point? They say I'm crazy. So why try to make a fool from me? All for a little laughing. No, I will laugh. I want to cry, but I will still laughing!

Najskôr ma zavreli, len kvôli smiechu. Čo je zlé na smiechu? To sa už nikto nesmie smiať?  Odviedli ma preč a on sa na to všetko iba pozeral. Nepovedal ani slovo. A teraz som tu, na nejakom pustom mieste. Aký to má zmysel? Hovoria, že som bláznivá. Tak prečo sa snažia urobiť zo mňa blázna?  Všetko pre trochu smiechu. Nie, budem sa smiať. Chcú aby som plakala, ale ja sa budem stále smiať!He let me go. It's cold in here. Why he didn´t stop them? Maybe he couldn´t, maybe they are stronger than he. But he comes to me. If only I knew where I am. I'm chilled, lost, desperate ... but not giving up it. I sit here and wait for you love. Maybe you made ​​a mistake, but I know you will come back to me ... I'm waiting here for you! I'm cold ...

Nechal ma odísť. Je  tu zima. Prečo sa ma nezastal? Možno nemohol, možno sú silnejší ako on. Ale on si pre mňa príde. Len keby som vedela kde som. Som uzimená, stratená, zúfalá... ale nevzdám to. Sadnem si a počkám tu na teba láska. Možno si urobil chybu, ale viem, že sa pre mňa vrátiš...Čakám tu na teba! Je mi zima...


dresses: my granny / shoes: MT Shoes / Sweater: N/A

Photo, edit: Charlie Charlesson
styling, story: me

11 komentárov:

 1. Amazing! Love the last photo, and those dress, and fantastic post! So impressing! xx

  www.shineonsilver.blogspot.com

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Dokonalý príbeh. úplne skvelý.. prebehli mnou zimomriavky pri čítaní. úžasne sa to číta. fotky k tomu dokonale sedia :) Super príspevok :)

  OdpovedaťOdstrániť
 3. krásna si na fotkách. 4 fotka od konca je najlepšia :)

  OdpovedaťOdstrániť
 4. krasny treba sa vždy smiať smiať smiať:) fotky su vydarene k pribehu:)

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Hey dear! Great photos! And the dresses are all lovely. :)
  Rathana xo Join the link-up: FabFashionaire!

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Love your dresses :)

  Check out my new post Here!!!

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Very beautiful outfits :) Amazing photos!

  I follow you beautiful blog. I hope you will follow me back and I will wait for you in my blog www.gabusiek.blogspot.com

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Very beautiful dress, dear)
  If you want, we can follow each other. Kisses
  http://fashionsecrets-oksana.blogspot.com

  OdpovedaťOdstrániť
 9. Celé je to pôvabné. :)
  http://strayalley.blogspot.sk/

  OdpovedaťOdstrániť
 10. The dresses are so beautiful.so girl.
  You look amazing in them
  Keep intouch
  Kisses

  OdpovedaťOdstrániť