Setting sun


The sun goes down,
bright light shining in my face.
Lost in the smoke I lose my grace.

The sun goes down,
insidious cold crawls at my feet.
Disperse the smoke, I want you to meet.

Slnko klesá dolu,
ostré svetlo svieti mi do tváre.
Stratené v dyme strácam svoj pôvab.

Slnko klesá dolu,
zákerný chlad plazí sa mi pri nohách.
Rozožeň dym, chcem ťa stretnúť.

I tried to write one poem in English, but the lack of words in my vocabulary has allowed me only this: D I'm guessing it will improve over time :)
Skúsila som napísať jednu básničku v angličtine, ale nedostatok slov mi dovolilo len toto :D Hádam sa to časom zlepší :)sweatshirt: Quiksilver / dress: House / boots: Gregor


Again sorry for the bad quality photos. It is a temporary solution until I unpack a gift under the tree :)
Znova sa ospravedlňujem za zlú kvalitu fotiek. Je to dočasné riešenie, kým si nerozbalím darček pod stromčekom :)

2 komentáre: