Giveaway #2 winners

 It seems that I'll have to be less generous. You could win 5 things again and eventually give away only two. The remaining three things will go back to Challange that I (if anyone didn't know) mentioned in THIS article.

SK: Zdá sa že k vám budem musieť byť menej štedrá. Mohli ste vyhrať 5 vecí a zasa nakoniec rozdám len dve. Zvyšné tri veci, ktoré zostali pôjdu znovu do Challange, ktorú som (ak by niekto nevedel) spomínala v TOMTO článku. 

Who win? / Kto teda vyhral?


NAVY LONG T-SHIRT:
Katarína Ďurčeková

V-NECK PRINTED DRESS:

Congratulations! And if you don´t win you don´t be sad. In a few days I have prepared for you the next Giveaway :)
SK: Gratulujem! A ak ste nevyhrali nemusíte byť smutný. Za pár dní mám pre vás pripravenú ďalšiu Giveaway:)

2 komentáre: