2 month of my zero waste life


From my decision to start living zero waste life, or rather of the publication of this fact on the blog undergone almost two months. So what changed? As I progressed, and if I succeed?
If this interests you, read on.
SK: Od môjho rozhodnutia začať žiť zero waste životom, alebo skôr od zverejnenia tohoto faktu na blogu prešli necelé dva mesiace. Čo sa teda zmenilo? Ako som pokročila a či sa mi vôbec darí?
Ak vás to zaujíma, čítajte ďalej.
I had to go for it strategically. You wouldn't believe how much thinking and planning it holds out :D So I have my whole life (and my waste) divided into three areas.

1. FASHION
It's probably easiest for me changeable area of life. Although it's paradoxically the most long-term process of change. As I wrote in this article, I first have to get rid of the amount of clothes that I could stop producing ,,fashion waste,,. I found it three ways (which also can read in this article). For now implemented in practice only the first two. It's sale through a bazaar on blog and donation via giveaway. The third method, challange is fast approaching. But first I have to collect enough ,,unwanted,, things.

SK: Musela som ísť na to strategicky. Neverili by ste koľko premýšlania a plánovania to v sebe skrýva :D Tak som si celý svoj život (a svoj odpad) rozdelila do troch okruhov.

1. MÓDA
Je to pre mňa asi najľahšie zmeniteľný okruh života. Aj keď je to paradoxne najdlhodobejší proces zmeny. Ako som už písala v tomto článku, najskôr sa musím zbaviť množstva oblečenia aby som mohla prestať produkovať ,,módny odpad,,. Našla som na to tri spôsoby (ktoré sa tiež dočítate v tomto článku). Zatiaľ v praxi realizujem len prvé dva a to je predaj pomocou bazára na blogu a darovanie cez giveaway. K tretiemu spôsobu, challange sa nezadržatelne blížim. Najskôr však musím nazbierať dostatok ,,nechcených,, vecí. 

source: Pinterest
2. COSMETIC / CLEANING
While fashion I basically quite resolved, in this area it doesn't seem so simple. I'm not any beauty maniac and I haven't such a huge collection of cosmetics as beauty bloggers, but even so, it finds enough for me. As in fashion, I must thus begin with throwing away. I hate wasting, so throw full bottles of shampoos and the like, it will not. I'm currently in phase of consuming. Consume also cosmetics, which I wasn't very impressed in the past, but I told myself that I just use it and done. Maybe a little tortment my pampered skin, but at least be prepared to change what awaits it :) I've decided that I used no shampoos, shower gels, toothpaste .... instead of the first two natural soap is sufficient to me (maybe once I produce it myself) and toothpaste, I found a great recipe of coconut oil (which has a glass container and it may be easily re-used) in one of my zero waste inspiration here. If you know some great homemade recipes on any cosmetics certainly write to me about them in the comments or also feel free to mail (you can find it in contacts).
Regarding cleaners I never somehow not exaggerated, but it's really not glorious. This didn't solve to me yet. If you have any tips for me, definitely welcome them.

2. KOZMETIKA/ČISTENIE
Zatiaľ čo módu mám v podstate dosť vyriešenú, v tejto oblasti mi to už nepríde tak jednoduché. Niesom žiadny beauty maniak a nemám takú obrovskú zbierku kozmetiky ako napríklad beauty blogerky, ale aj napriek tomu sa toho u mňa nájde dosť. Tak ako aj v móde musím začať teda s vyhadzovaním. Neznášam plytvanie, takže vyhadzovať plné flašky šampónov a podobne to nehrozí. Momentálne som teda vo fáze spotrebovávania. A na rad prichádza aj kozmetika, ktorá ma v minulosti veľmi nenadchla, ale povedala som si, že to jednoducho použijem a hotovo. Možno trochu potrápim moju rozmaznanú pokožku, ale aspoň ju pripravím na zmenu čo ju čaká :) Rozhodla som sa že už žiadne šampóny, sprchové gély, zubné pasty.... Namiesto prvých dvoch mi postačí prírodné mydlo (možno sa raz dostanem aj k tomu, že si ho budem vyrábať sama) a na zubnú pastu som našla super recept z kokosového oleja (ktorý má sklenený obal a ten sa dá veľmi dobre znovu použiť) u jednej z mojich zero waste inšpirácií TU. Ak by ste vedeli o nejakých skvelých domácich receptoch na hocijakú kozmetiku rozhodne mi o nich napíšte do komentárov alebo kludne aj na mail (nájdete ho v kontaktoch)
Čo sa týka čistiacich prostiedkov nikdy som to nejak nepreháňala, ale aj tak to nieje nič slávne. Toto sa mi zatiaľ nejak nepodarilo vyriešiť. Ak máte pre mňa nejaké tipy, rozhodne ich privítam. 

source: Pinterest
3. FOOD
Here, I have a lot of ideas, but our stores in this very not support me. Take with me to the store own shopping bag is already granted. Buy some food without packing in the store is almost impossible. Although I will not mention packaged food (nearly all), as well as ordinary bread. Not only do they want to get it pack up in a plastic bag from you, but you still have to use plastic gloves. And disposable of course. Yes, I understand, hygiene and disease, but a healthy person who takes care of his cleanliness, he will not infect the disease (in addition, I don't need to catch all the rolls, I just touch on what I buy) and one which could infect you, can't use gloves (but no one such man will not scold in store). So I'm doing reticulated bag, and I believe that at least alleviate my consumption of plastic bags. Another solution is to buy fruits and vegetables in the markets for which I have also introduced. But guess to which you want there are vegetables pack on? Politely refuse plastic bags and offer my own, brought fabric bag :) Anyway in the spring again I start my garden and maybe I can build small composting :)

Sorry for the long article, but I wanted to tell you so much. So I guess you're not angry :D. And forward thanks for your tips. Wish me luck let my zero waste life shifts a little further, because I definitely don´t intend to give up :)

3. JEDLO
Tu by som nápadov mala celú kopu, ale obchody u nás ma v tom nijak veľmi nepodporujú. To že si zo sebou do obchodu beriem svoju nákupnú tašku je už samozrejmosť. Kúpiť ale nejaké jedlo bez obalu v obchode je takmer nemožné. Ak aj nebudem spomínať balené jedlo (čo je takmer všetko), už len také obyčajné pečivo. Nielenže od vás chcú aby ste si to nabalili do plastového sáčku, ale ešte pri tom musíte použiť plastové rukavice. A samozrejme jednorázové. Áno chápem, hygiena a choroby, ale zdravý človek, ktorý sa stará o svoju čistotu vás predsa chorobou nenakazí (okrem toho ja nemám potrebu obchytkať všetky rohlíky, stačí mi dotknúť sa toho čo kupujem) a ten čo by vás nakaziť mohol sa na nejaké rukavice vykašle (ale takému za to nikto v obchode nadávať nebude). A tak si háčkujem sieťovku, a verím, že aspoň toto zmierni moju spotrebu plastových sáčkov. Ďalším riešením, je nakupovať ovocie a zeleninu na trhoch čo som už tiež zaviedla. Ale hádajte do čoho vám tam chcú tu zeleninu nabaliť? Zdvorilo odmietam plastové sáčky a ponúkam vlastné prinesené látkové :) Mimochodom na jar zasa naštartujem svoju záhradku a možno sa mi podarí aj postaviť si malú kompostáreň :)

Ospravedlňujem sa za dlhý článok, ale chcela som vám toho toľko povedať. Tak ma hádam za to neukameňujete :D A dopredu ďakujem za vaše tipy. Držte mi palce nech sa v tom mojom zero waste živote zasa posuniem o niečo ďalej, pretože vzdávať to rozhodne nemienim :)

5 komentárov:

 1. Plastové tašky už často odmítám i v obchdech s oblečením apod., nemám potřebu si doma vytvářet sbírku..běžně s sebou nosíváme plátěnku, no občas je nákup větší a jsme donuceni vzít si plastovou tašku u pokladny.
  Co se kosmetiky týče, jak to budeš řešit s deodorantem nebo parfémem?
  Btw., ohledně zubní pasty bych se asi poradil se zubařem ;)

  Michael
  www.ontheleaf.net

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. t tou taškou sa nám to občas stáva tiež :D parfémči deodorant som zatiaľ nevyriešila, pozerám po nejaký diy, ale zatiaľ nič. A tá zubná pasta je už vyskúšaná a overená veľa ľuďmi, aletak za opýtanie nič nedám :)

   Odstrániť
  2. ešte k tej paste... práve som sa dočítala, že zložky požité v tomto recepte (hľadala som vyslovene zložky nie celú pastu) sú narozdiel od bieliacich zubných pást absolútne neškodné :)

   Odstrániť
 2. No ja sa tiež snažím dosť neplytvať v poslednej dobe. Oblečenie raz za čas pretriedim a väčšinu rozdám, alebo nechám na nosenie na doma a čo už nositeľné nie je, použijem na handry na umývanie okien, utieranie prachu a podobne. S kozmetikou je to už trochu horšie. Ako vravíš, my beauty blogerky toho máme doma vždy hromadu, preto sa momentálne snažím dopoužívať to čo mám. Horšie je, že vždy mi pribudne niečo nové, kedy mi to niekto daruje a pod., takže vzniká akýsi začarovaný kruh. No a to, čo mi nevyhovuje buď rozdám rodine, známym alebo práve organizujem na blogu výpredaj kozmetiky. No a s jedlom sa snažím neplytvať. Hoci bývame u svokrovcov a tí plytvajú strašne, takže ma to potom mrzí. No čo sa týka tých sáčkov na ruky, tak ja si ich dám rada, pretože aj sama idem niekedy nakupovať do obchodu, keď nemám práve ruky najčistejšie (napr. som bola v MHD) a určite by som si holou rukou rožok nevzala.
  NickaBeautyHunter

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Teda, máš můj obdiv. Ne že bych teda nějak plýtvala a zbytečně vyhazovala, ale žiju takovým tím obyčejným životem, kupuji všechno balené (akorát s tím sáčkem - stačí, když si to pečivo chytneš přes ten sáček, do kterého ho vkládáš, rukavice si nikdy neberu :D), oblečení mi po nějaké době vezme vždycky mladší ségra, takže to mám vyřešené :D, a kosmetiku nevyhazuji, vždy nějak spotřebuji, ale nevyrábím si vlastní, takže jsi už úplně na jiné úrovni, jen tak dál! :)

  OdpovedaťOdstrániť