BazaR #1


Welcome to the first part of my BazaR. If someone didn´t read the previous article, I decided to radically weed out my closet. And this is one of the ways that I have devised.

With my dear, we took pictures some things that I would like to sell. I would love all things given away, but I need every euro, so before I start giving away (it also to come) first I ask you whether you want something.
And so you can tell the price you are willing to pay the whole bazaar will function as a auction. So if something pleases it's easy.
The starting price of everything is 1 Euro (+ shipping). Bidding you 50 cents in the comments. Just write the name of the things (as picture), Prize for thing you want to buy and your mail.
Thing gets the one who offered the highest first prize.

SK: Vitajte v prvej časti môjho bazáru. Ak niekto nečítal predchádzajúci článok, rozhodla som sa radikálne preriediť svoj šatník. A toto je jeden zo spôsobov, ktorý som si vymyslela.
S mojim drahým sme nafotili nejaké veci, ktoré by som chcela predať. Z radosťou by som vám všetky veci aj rozdala, ale zíde sa mi každé euro, takže skôr ako začnem rozdávať (aj k tomu sa dostanem) najskôr sa spýtam vás či by ste o niečo nestáli. 
A aby ste si sami mohli povedať cenu, ktorú ste ochotný zaplatiť, celý bazár bude fungovať ako dražba. Takže ak sa vám niečo zapáči je to jednoduché.
Štartovná cena všetkého je 1Euro (+poštovné). Prihadzovať môžete po 50 centoch do komentárov. Stačí napísať názov veci (podľa fotky), cenu za ktorú chcete vec kúpiť a svoj mail. 
Vec dostane ten, kto ponúkne najvyžšiu cenu. So far, only these first 5 things. Gradually I will add after 5. The auction will run for one week. So will end next Saturday 01.17 (at 12:00). If you have any question, pls ask me!
SK: Zatiaľ len týchto prvých 5 vecí. Postupne budem po 5tich pridávať. Dražba bude prebiehať jeden týždeň. Čiže koniec bude budúcu Sobotu 17.1. (o 12:00). Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa!

3 komentáre: