Weekend in Vegas


I'm not a great traveler, but there are places in the world where you would like to see everyone. Large cities like New York, Paris or London. Such a tempting place is certainly Las Vegas. I will probably never get there, but if I could go there for the weekend so I would imagined it something like this:
First, I came to one of the great hotels in Vegas, for example: The Cosmopolitan of Las Vegas and walked into the lobby like a star :D in this example:


SK: Nie som veľký cestovateľ, ale existujú miesta na svete kam by sa chcel pozrieť asi každý. Veľké mestá ako New York, Paríž či Londín. Takýmto lákavým miestom je určite aj Las Vegas. Pravdepodobne sa tam nikdy nedostanem, ale ak by som tam mohla ísť na víkend  tak by som si ho  predstavovala asi nejak takto:
Najskôr by som prišla do jedného z úžasných hotelov vo Vegas napríklad: The Cosmopolitan of Las Vegas a vošla do vstupnej haly ako hviezda :D Napríklad v tomto:

Accommodated in the room and went to some of the restaurants and of course, I would definitely go for a few drinks (non-alcoholic of course, because I do not drink alcohol) to one (or even more) of stunningly-looking bars. For example, do this: Vesper Bar . Otherwise the bars, just by the way they look are themselves see the experience :)

SK: Ubytovala sa v izbe a vyrazila do niektorých s reštaurácií a samozrejme by som určite išla na pár drinkov (samozrejme nealkoholických, lebo ja alkohol nepijem) do niektorého (alebo aj viacerých) z úchvatne vyzerajúcich barov. Napríklad do tohto: Vesper Bar. Inak tie bary, už len tým ako vyzerajú sú samé o see zážitkom :)

And after examining all the dazzling, radiant splendor I would probably lay down on the terrace, enjoying the Vegas sun. For example, this:

SK: A po preskúmaní všetkej tej oslnivej, blískavej nádhery by som sa asi vyvalila na terase a užívala si Vegasského slnka :) Napríklad v tomto:

And what about you, you would know imagine yourself in Vegas?
By the way I was approached to join the #CosmopolitanChic by the content director of Vegas.com for The Cosmopolitan of Las Vegas. Hope, you like the article and my stiling :)

SK: A čo vy, vedeli by ste si sami seba predstaviť vo Vegas? 
Mimochodom  bola som odslovená zapojiť sa do #CosmopolitanChic výzvy  zo stránky Vegas.com pre The Cosmopolitan of Las Vegas. Dúfam, že sa článok a moj styling páčil :)


1 komentár: