Scarves

These photos arisen long time ago. It was our second common photo shoot with Andy (she took pictures :)). As a theme we had scarves. I wanted inspire you how to wear scarves. Not always be just so wrapped around the neck! I prepared (together with Andy) a few examples of how this can be another way:

Tieto fotky vznikli už dávno. Bolo to naše druhé spoločné fotenie s Andy (ona fotila :)). Ako tému sme mali šatky. Chcela som vás inšpirovať ako nosiť šatky. Nie vždy musia byť len tak omotané okolo krku! Pripravila som (spolu s Andy) zopár príkladov ako sa to dá aj inak:

Hope I inspired you a bit :) More in the next article!
Dúfam, že som vás trochu inšpirovala :) Viac v  ďalšom článku!

2 komentáre: