Purple Velvet

Smooth soft feeling under my fingers
darkness draped in velvet.
Purple can not be expressed in words
comes in a flowered jacket.

Hladký jemný pocit pod mojimi prstami
temnota zahalená v zamate.
Fialová nedá sa vyjadriť slovami
prichádza v kvetovanom kabáte.


Looking for answers in the wind,
Never unspoken questions.
Looking for hope
and maybe looking for deliverance.

Hľadám odpovede vo vetre,
na otázky nikdy nevyslovené.
Hľadám nádej, 
a možno hľadám vyslobodenie.


Tkanx for mili!

2 komentáre: