Giveaway #3 Winners


Third Giveaway has only one winner. These denim shorts wins:
SK: Tretia Giveaway má len jedného výhercu. Tieto denim šortky vyhráva:

DENIM SHORTS:
Jana Nováková

The other two things will go again to challange which is soon running :)
Congratulations! And if you don´t win you don´t be sad. In a few days I have prepared for you the next Giveaway :)
SK: Ostatné dve veci znovu poputujú do Challange ktorá sauž čoskoro rozbehne :)
Gratulujem! A ak ste nevyhrali nemusíte byť smutný. Za pár dní mám pre vás pripravenú ďalšiu Giveaway :)

0 komentárov: