Green Editorial: Punx


Some hard thing in themselves may hide tender soul and some tender thing can somethimes turn into hard...
Niektoré drsné veci v sebe môžu skrývať nežnú dušu a niektoré nežné veci sa niekedy môžu zmeniť na drsné...
I´ve toyed with the dress of Grandma. You could already see them in the softer form in the first History Repeating (written first, because this repetition of history, I would like to do regularly. Course always different period.) Or even in THIS story.
The Green Editorial also I would like to do regularly. The point is that the whole photoshoot will contain only green clothes (ie things from second-hand, inherited, or made own recycling). Well, the text will also be focused in this direction. The green theme is close to me, so I decided to express themselves on it a little more. 

Ja som sa takto pohrala s šatami od babky. Mohli ste ich už vidieť v tej nežnejšej podobe v prvom History Repeating (Píšem prvom, pretože toto opakovanie histórie by som chcela robiť pravidelne. Samozrejme vždy iné obdobie.) alebo aj v TOMTO príbehu.
Aj Tento Green Editorial by som rada robila pravidelne. Ide o to, že celý photoshoot bude obsahovať len green oblečenie (teda veci zo sekáču, zdedené, či vyrobené vlastným recyklovaním). No a text bude tiež zameraný týmto smerom. Zelená tématika je mi blízka, preto som sa rozhodla vyjadriť sa k tomu trochu viac. 


It is shocking how much people thrown away. Sitting happily near dumps and cheerfully throw away everything (almost) under the butts. As if no one bothered where it all goes. It's just not where it once.
And maybe just ask: Don´t you really know any way to use it?

Je až zarážajúce koľko  toho ľudia vyhodia. Sedíme si spokojne neďaleko smetísk a veselo si vyhadzujeme všetko (takmer) pod zadky. Akoby nikoho netrápilo, kam to všetko ide. Ibaže raz už nebude kam.
A pri tom sa možno stačí len spýtať: Naozaj to už neviem nijako využiť?I'm very pissed off when people throw things even with the label. What the hell bought it? I do not like large and mostly unnecessary shopping. Despite the fact that I consider myself fashion blogger, and in a way such shoppings support, along with the words: This is great! I say: Buy it, but only if you really need it!

Som hrozne nasraná, keď ľudia vyhadzujú veci ešte s vysačkami. Načo si to do kelu kupovali? Nemám rada veľké a hlavne zbytočné nákupy. Aj napriek tomu, že sa považujem za fashion blogerku a svojim spôsobom takéto nákupy podporujem, spolu so slovami: Toto je super! hovorím: Kúp, ale len ak to naozaj potrebuješ!
No need to take home all the new trends. After all, even the old stuff can do interesting, nice and certainly more original outfits! In this, I always take the example of punx. One pair of shoes for 10 years, wearing jeans to the disintegration, own production above all else. It's amazing to watch these (supposedly) tough guy, as his knee to sew up his torn gate or sew badges. They are really adorable! :) Who haven´t seen it I suggest you track down somewhere :) Just watch out if their snaps to somebody gave in the teeth. :D No, it was a joke. They are actually gentle soul. As I wrote at the beginning, some rough things (people) in itself may hide tender soul ...

Netreba mať doma všetky nové trendy. Veď aj zo starých vecí sa dajú urobiť zaujímavé, pekné a určite originálnejšie outfity! V tomto som si vždy brala príklad z punkerov. Jedny boty 10 rokov, jeansy nosiť až do rozpadnutia, vlastná výroba nadovšetko. Je úžasné pozerať sa na týchto (akože) drsných týpkov ako si na kolene štopkajú svoje roztrhané gate alebo prišívajú náševky :D Sú fakt rozkošný. Kto to ešte nevidel odporúčam si to niekde vystopovať :) Len bacha ak ich prichytíte aby vám niektorý nedal do zubov :D Ale nie to bol vtip. Ono sú to vlastne nežné duše. Tak ako som písala na začiatku, niektoré drsné veci (ľudia) v sebe môžu skrývať nežnú dušu...

Look 1: leather jacket: 2nd hand / dress: Granny / belt and black skirt: old (10y) / boots: Gregor (I hope these shoes withstand 1O years: D) / earrings: Foxy Green (my work)
BONUS
Look 2: denim vest: old Levi´s / dress: Granny / others: same like on look 1
BONUS

Photo and edit by Charlie Charlesson
Styling snd text by me:

9 komentárov:

 1. So sweeet<3
  Kisses
  www.supongoestilo.blogspot.nl

  OdpovedaťOdstrániť
 2. love!!!

  xx

  daniella

  simplybeautifulelegant.blogspot.com

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Uplne sa s tebou stotožňujem "Toto je super! hovorím: Kúp, ale len ak to naozaj potrebuješ!" nechápem načo do frasa kupujú tie veci bez rozmýšľania ked to na koniec vyhodia aj z vysačkou, veľa krát som si povyberala z vyhodených vecí a skoro polku skrine mám len takú, baby to nosili pár krát a už to vyhodili nepochopitelne pre mňa...užasne fotky a ako si doladila tie šaty od babky genialne si jednoducho jedinečná bytosť:))

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Great pictures.love the look
  Keep intouch
  Kisses

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Pekný blog, len teraz som ťa objavila, idem ťa sledovať :)

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Amazing and so energetic photos! Love the dresses! Great thoughts anyway!!! Congrats!!xx

  www.shineonsilver.blogspot.com

  OdpovedaťOdstrániť
 7. So this is extreme, in a good way;) ...wild, charming, beautiful punk girl! - all i can say...:)
  btw: your make up is perfect! OMG those eyes in 6th picture...;)

  OdpovedaťOdstrániť
 8. love your outfits <3
  http://emmblurredmind.blogspot.sk/

  OdpovedaťOdstrániť