Just me!


With the new year, I feel that the time has come to tell you something about me again. My little soul I have already presented a bit (here). But who am I? In the real world.
S novým rokom mám pocit, že prišiel čas povedať vám zasa niečo o sebe. Svoju malú dušičku som vám už trochu predstavila (tu). Ale kto vlastne som? V reálnom svete.I'm a bit of a maniac. If I start to do something, I don´t know when to stop. And so it sometimes happens that I forget at the computer and spend the 4-5 hours and not even realize it. What can be done when it Blogging so awful fun. And besides production (anything) it's probably my only big hobby. Of course I enjoy a lot of other things, but on those I have no time.

Som tak trochu maniak. Ak sa do niečoho pustím, neviem kedy prestať. A tak sa občas stáva, že sa zabudnem a za počítačom strávim aj 4-5 hodín a ani si to neuvedomím. Čo sa dá robiť, keď to blogovanie m tak hrozne baví. A okrem vyrábania (čohokoľvek) je to asi moja jediné veľká záľuba. Samozrejme baví ma aj kopa iných vecí, ale na tie mi už nezostáva čas.


I'm an open book, which may read by anyone. I don´t like secrets (although in some cases paradoxically attracted to me). I've always been open and it will never be otherwise. Whatever you ask me, I will answer without any problems. I'm not ashamed of myself. I am what I am. I´m just such. And although I love makeup, my real self looks like this. No makeup, no secrets. Just me!

Som otvorená kniha, v ktorej môže čítať ktokoľvek. Nemám rada tajomstvá (aj keď ma v niektorých prípadoch paradoxne priťahujú). Vždy som bola otvorená a nikdy to nebude inak. Nech sa ma spýtate na čokoľvek, bez problémov vám odpoviem. Nehanbím sa za seba. Som aká som. Som už raz taká. A aj keď make-up milujem, moje skutočné ja vyzerá takto. Žiadny make-up, žiadne tajomstvá. Iba ja!

5 komentárov:

 1. You're really pretty! Loved reading more about you! I wish you and your loved ones a very happy new year and would love it if you dropped by to my blog at
  www.JuneWantsItAll.com and if you like, we could follow each other :)

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Si krásna :) Myslím, že make up vôbec nepotrebuješ :)

  OdpovedaťOdstrániť
 3. We always love discovering tings about the writers behind blogs! Happy new year :)

  http://mkstyleramblings.blogspot.com.au/

  OdpovedaťOdstrániť
 4. pekne fotky:)

  PS: Zvu te na svoji giveaway na mem blogu:)
  http://bridgeofmemories.blogspot.co.uk/2013/12/slim-t-shirt-giveaway.html#comment-form

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Your blog is simply awesome.....! I love it.

  XOXO

  OdpovedaťOdstrániť