Walking down the street

Little bit simpler outfit, but very comfortable. I'm not a big fan of animal patterns, but on these pants, fine printing does not bother. Quite the contrary. Even I also like :) And also, I'm wearing my new favorite piece - a leather vest (Gina Tricot). is great.

Trochu jednoduchší outfit, ale zato veľmi pohodlný. Nie som veľký fanúšik zvieracích vzorov, ale na týchto nohaviciach mi jemná potlač vôbec neprekáža. práve naopak. Dokonca sa mi aj páči :) A tiež mám na sebe môj nový obľúbený kúsok - koženú vestu (Gina tricot). je skvelá.
beanie: Polo, scarf: F&F, sweater: N/A, leather vest: Gina Tricot, pants: N/A, boots: Gregor, handbag: N/A


I have for you two more surprise. The first is my favorite - gif:
Mám pre vás ešte dve prekvapká. Prvé je moje obľúbené - gifko:


A second is that small artyle collage :)
A druhé je táto malá artyle koláž :)


I am walking down the street,
hear my heart beat.
Beats for you
so what should I do?
Just walking down the street further.

Kráčam ulicou,
počuť moje srdce biť.
Bije pre teba
tak čo mám robiť?
Len kráčam ulicou ďalej.

1 komentár: